Santi Mascaró Cardona

En primer lloc, cal fer un reconeixement i un record a totes aquelles dones que han estat i que són víctimes de la violència de gènere. Han de saber que tota la ciutadania està al seu costat.

En segon lloc, hem d’entendre que la violència de gènere és una lluita transversal: ha de treballar-se des de l’educació primerenca.  Hem de treballar plegats tots: família, treball i institucions, homes i dones, grans i petits. Hem de conscienciar-nos que hem de treballar per a un pacte social, on ningú ha de ser aliè a aquesta lluita.

Hem d’entendre que la violència de gènere és una lluita transversal: ha de treballar-se des de l’educació primerenca.

Quant a la violència de gènere al nostre país, cal recordar que Espanya lidera aquesta lluita europea enfront de la violència de gènere amb una legislació pionera, amb una creació de jutjats específics i la plena implicació de les forces i cossos de seguretat en la protecció integral de les víctimes, tant directes com indirectes, com són els fills i els convivents.

Per altra banda, hem de reconèixer l’altura que estan tenint els mitjans de comunicació, ja que ells tenen un paper fonamental. Han contribuït, -i contribueixen-, per una banda, a donar visibilitat i per l’altra, a difondre, no només la realitat de moltes llars, sinó també els recursos públics a disposició de les persones sotmeses a aquesta xacra.

No podem oblidar que la realitat diversa de la nostra societat també incideix en la violència de gènere. No totes les cultures que conviuen amb nosaltres contemplen encara la plena equiparació de dones i homes, generant una contra corrent en l’àmbit familiar que ha de corregir-se des dels mitjans, administracions i llocs educatius.

No totes les cultures que conviuen amb nosaltres contemplen encara la plena equiparació de dones i homes, generant una contra corrent en l’àmbit familiar que ha de corregir-se des dels mitjans, administracions i llocs educatius.

Així idò, hem de treballar per i amb els joves en tant que són els defensors del canvi per posar fi a la violència de gènere i garantir que el sistema educatiu apoderi als fillets i filletes de forma que es transformi i estableixin relacions de gènere basades en l’harmonia, el respecte i la no-violència.

 

Hem de treballar per i amb els joves en tant que són els defensors del canvi per posar fi a la violència de gènere i garantir que el sistema educatiu apoderi als fillets i filletes de forma que es transformi i estableixin relacions de gènere basades en l’harmonia, el respecte i la no-violència.

Santi Mascaró Cardona és emprenedor, graduat en ADE per la UIB i actualment estudia el Grau en Turisme a la mateixa universitat. Es defineix com a liberal convençut.@SantiMascaroC